top of page

Ana Temamız Sanal Dünyada Adalet

Güncelleme tarihi: 8 Oca 2020

Prof. Dr. Adem Sözüer: “Ana Temamız Sanal Dünyada Adalet”

Uluslararası Suç ve Ceza Film festivalinin dokuzuncu yılının akademik programını açıklayan Prof. Dr. Adem Sözüer “Sanal Dünyada Adalet” konusunun bu yıl akademik programın ana teması olarak belirlendiğini söyledi.

9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin akademik programı, 22 – 28 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi merkez bina doktora salonunda düzenlenecek. Festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

Dokuz ülkeden uzmanlar

“Festivalin dokuzuncu yılında, akademik programın ana teması “Sanal Dünyada Adalet” olarak belirlenmiştir. Bu seneki akademik programımızda bilişim sistemleri, internet iletişim hukuku, sosyal ağlar, yapay zekâ, bilişim suçları, dijital dönüşüm, sanal alanda insan hakları gibi konularda sunumlar olacaktır. Akademik programda, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları bulunan ABD, Almanya, Brezilya, Hollanda, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan ve Türkiye’den uzmanlar tebliğleri ile katılacaklardır.

Dünyadaki dijitalleşme sürecinin sorunları

Bu sorunu festivalimizin ana teması yapmaktaki amacımız, dünyadaki dijitalleşme sürecinde ortaya çıkan sanal dünya ile bilişim araçlarının günlük hayatımızdaki rollerini, karşılaşılabilecek olası sorunları ve bu sorunların çözümlerini masaya yatırmaktır. Bunu sağlamak adına farklı tecrübe ve bilgi birikimleri bir araya getirilerek verimli bir tartışma ortamı yaratılacağını düşünüyoruz.”


9. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ AKADEMİK PROGRAMI:

SANAL DÜNYADA ADALET /JUSTICE IN THE VIRTUEL WORLD

22-28 KASIM 2019/22-28 NOVEMBER 2019

İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu/Istanbul University Doctorate Hall

BİRİNCİ GÜN / FIRST DAY

22.11.2019 CUMA/ FRIDAY

Kayıt/ Registration 08.00 – 09.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI/OPENING SPEECHES 08.30 – 09.00

1. Oturum/ 1stSession 09.00-10.20

Moderatör/Moderator: Adem SÖZÜER

Cem SAY – Yapay Yargıçlar/Artificial Intelligence Judges

Kemal İNAN – Yapay Zeka ve Hukuk/ Artificial Intelligence and Law

Bilal EREN – Cambridge Analytica Skandalı Örneği Üzerinden Algoritmaların Hayatımızdaki Hayati (Seçimler ve Siyaset) Etkisi/ The Impact of Algorithms in Our Lives (Elections and Politics) on the Cambridge Analytica Scandal Example

Ara/Break 10.20-10.40

2.Oturum/ 2ndSession 10.40-12.00

Yönetici/Chairman: Yasemin IŞIKTAÇ

Bengi SEMERCİ – Sanal Gerçeklik ve Sosyal Medyanın Psikolojik Etkileri/ Psychological Effects of Virtual Reality and Social Media

Nevzat ALKAN – Suçun Mağduru Olmada Sanal Alemin Kattıkları/ Effects of the Virtual World in Victims of Crime

Haluk TOROSLU – Suça Karşı Öfkenin Dışavurum Aracı Olarak Sosyal Medya/ Social Media as a Way of Exposing Social Anger Against Crime

Öğle Arası/Lunch Break 12.00-14.00

3.Oturum/ 3rdSession 14.00 – 15.20

Yönetici/Chairman: Cüneyt YÜKSEL

İbrahim KAYA – Yapay Zeka ve Uluslararası Hukuk/ Artificial Intelligence and International Law

Vesile Sonay EVİK – Avrupa Birliğinde Kişisel Verilerin Korunması/ Personal Data Protection in the European Union

Eren SÖZÜER – Dijital Çağda Çocuk Hakları/ Child Rights in the Digital Era

Ara/Break 15.20-15.40

4.Oturum/ 4thSession 15.40 – 17.00

Yönetici/Chairman: Cemil KAYA

Andor GÁL – GDPR’nin Ceza Sorumluluğu Alanındaki Etkileri Hakkında Macar Ceza Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması/ The Protection of Personal Data in the Hungarian Criminal Law About the Effects of GDPR in the Field of Criminal Liability

Ivo JOSIPOVIĆ/ Vanda BOŽİĆ – Siber Dünyada İnsan Hakları İhlali/ Violation of Human Rights in Cyberspace

Zeljko NIKAC – Sırbistan’da Siber Suçlarla Mücadele/ Fight Against Cyber Crime in Republic of Serbia

İKİCİ GÜN/SECOND DAY

25.11.2019 PAZARTESİ/MONDAY

5.Oturum/ 5th Session 09.00 – 10.20

Yönetici/Chairman: Fatih S. MAHMUTOĞLU

Murat Volkan DÜLGER – Yapay Zekanın Gelişiminin Suç ve Yaptırım Teorisine Etkisi/ The Effect of Artificial Intelligence Development on Crime and Sanction Theory

Eylem Aksoy RETORNAZ – Otonom Araçlar ve Ceza Hukuku/ Autonomous Vehicles and Criminal Law

Ezgi CANKURT – Singularity Robotların ve Trans-Human Çağının Eşiğinde: Yapay Zekânın Ceza Sorumluluğu/ On the Verge of Singularity Robots and the Trans-Human Age:

Criminal Responsibility of Artificial Intelligence

Ara/Break 10.20 – 10.40

6.Oturum/ 6th Session 10.40 – 12.00

Yönetici/Chairman: Liane WÖRNER

Stephen THAMAN – Kişisel İletişimin Zorunlu Olarak Çözümlenmesi: Özel Hayatın Gizliliğine ve Kendi Aleyhine Delil Oluşturmama Hakkı Üzerine Etkisi/ Compelling Decryption of Private Communications: Impact on the Right to Privacy and the Privilege Against Self-Incrimination

Krisztina KARSAI- Yapay Zeka Bağlamında Etik ve Hukuk – İnsan Hakları Uygulamaları/ Ethics and Law for AI in the Context of Criminal Justice – Human Rights Implications

Cristian D. MIHES – Ceza Adaleti Uygulamasında Gerçek Bir Ezber Bozan- Yapay Zeka/ The Artificial Intelligence – An Actual “Game Changer” in the Administration of Criminal Justice

Ara/Break 12.00-12.20

7.Oturum/ 7th Session 12.20 – 13.40

Yönetici/Chairman: Krisztina KARSAI

Liane WÖRNER/ Nicolai PREETZ – Darknet Ceza Hukukunun Olumsuz Yönleri – Alman Perspektifi/ The Cons of Darknet Criminal Law – The German Perspective

Fausto Martin De SANCTIS – Brezilya’da Siber Yargılama Verilerinin Gelişmeler: Yapay Zeka ile İleri Gitmek/ Updating Cyberjustice Data in Brazil: Moving Forward with Artificial Intelligence

Bernd HOLZNAGEL – Dijitalleşme ve Adalet/ Digitalisation and Justice

ÜÇÜNCÜ GÜN/THIRD DAY

26.11.2019 SALI/TUESDAY

8.Oturum/8th Session 09.00-10.20

Yönetici/Chairman: Murat Volkan DÜLGER

Güneş OKUYUCU ERGÜN – Sosyal Medya ve Aleniyet/ Social Media and Publicity

Muhammed DEMİREL – Retweet&Fav: Tweet Paylaşmak ya da Beğenmenin Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Tuba KELEP PEKMEZ – İnternette İşlenen Hakaret Suçları/ Offences of Defamation Committed in Internet

Ara/Break 10.20 – 10.40

9.Oturum/9th Session 10.40-12.00

Yönetici/Chairman: Serdar TALAS

Zafer İÇER/Başak BULUZ – Yapay Zekanın Ceza Muhakemesindeki Rolü ve Geleceği/ The Role and Future of Artificial Intelligence in Criminal Procedure Law

Fethiye Nur BAŞTÜRK AKKAYA – Dijital Çağda İdarenin Takdir Yetkisinin Denetlenmesi: Yapay Zeka Kamu Yararını Nereden Bilebilir?/ Judicial Review of Administrative Discretion in the Digital Era: How Can AI know Public Interest?

Ceren ÖZBEK – Yaratan Zeka: Yapay Zeka Tarafından Üretilen Sanat Eserlerinde Eser Sahipliği ve Telif Hakkı/ Creative Intelligence: Copyright Protection for AI Generated Works and Authorship Problem

DÖRDÜNCÜ GÜN/FOURTH DAY

27.11.2019 ÇARŞAMBA/WEDNESDAY

10.Oturum/10th Session 09.00-10.20

Yönetici/Chairman: Ali Kemal YILDIZ

Olgun DEĞİRMENCİ – Sayısal Delilin Değiştirilemezliğini Sağlamanın Yolu Olarak Özet Değer Kavramı ve Özet Değer Çakışması/ The Concept of Hash Value and the Collision of Hash Value as the way to Provide Unassailability of Digital Evidence”

Reşit KARAASLAN – Darknet: Karanlık Ağda Araştırma – Dijital Yer Altı Dünyasında Gizli Soruşturma Yapan Adli Kolluk Görevlisi Ve Gizli Soruşturmacı/ “Darknet”: Investigation in Dark Web – Judicial Police And Secret Investigator Making Secret Investigation in Digital Underworld

Kerim ÇAKIR – Özel Hayatın Gizliliği Nedeniyle İnternet Ortamında Yapılan Yayın İçeriğine Erişimin Engellenmesi – Prevention of Access to the Publication Content of the Internet Environment for the Privacy of Private Life

Ara/Break 10.20 – 10.40

11.Oturum/11th Session 10.40-12.00

Yönetici/Chairman: Mahmut KOCA

Ali Kemal YILDIZ – Türk Hukukunda Bilişim Suçları/ Cybercrimes in Turkish Law

Büşra ÖZÇELİK – Bilişim Sistemine Girme Suçunda İçtima / Concurrence in Unauthorized Access

Pınar MEMİŞ KARTAL – Özel Hayatın Gizliliği Kapsamında Kişisel Verilerin Kullanımının Sınırları/ The Limits of Use of Personal Data in the Context of the Right to Privacy

Ara/Break 12.00 – 12.20

12. Oturum/12th Session 12.20.-13.40

Yönetici/Chairman: Bilgehan ÇETİNER

Ali Osman KARAOĞLU – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İtibarın Korunması/ Protection of Reputation in Judgments of European Court of Human Rights

Cüneyt PEKMEZ – Otonomlaştırılmış Araçlarda Veri Sorumlusu/ Data Supervisor of Autonomous Vehicles

Buket ABANOZ – Herkes İçin Hukuk: E-Avukat/ Law for All: e-Lawyer

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page